Porovnanie autorov

 

Kollár
Sládkovič
Smrek
Kostra
Mihálik
klasicizmus
romantizmus
vitalizmus
po 1945
po 1945
Mína
Marína
žena z parku
rôzne ženy stelesnené v Eve
rôzne ženy
láska spojená s vlastenectvom
láska spojená s vlastenectvom
čistá láska k žene
oslava ženy v rôznych podobách
problémy ženy v živote a láske
ženu stotožňuje s vlasťou
idealizovaná -ona je šťastie, neha, radosť
idealizovaná -básnikova spoločníčka
všíma si aj slabšie stránky žien
ukazuje všetky strany -bolesť, utrpenie
on sám vystupuje ako básnik
vystupuje ako básnik
on je básnikom -spoločníkom
môže byť básnik, zachytávajúci ženu
opisuje -nevystupuje v básniach