Ján Kostra

                    i.        Životopis a doba


          prvotná tvorba -hravý naivný štýl


          nadväzuje na symbolizmus


          rozbitie ČS a reakcia na túto udalosť


          vlastenecké cítenie- zem je pre neho kráľovnou, pastierkou jahniat, sväticou, práčkou na potoku


          únik od tematiky vojny- hovorí o hodnotách ľudí -paralela medzi prírodným a ľudským


          nepriame výzvy proti fašizmu, neľudskosti


          50te roky poplatné socializmu -oslavy Stalina, doby -keď však precitol, znova sa vrátil k rodnému kraju a domovu


          ukazuje, že láska k domovu je obojstranná -veď i kraj ťa má rád

                  ii.        Ave Eva


          lyrická skladba


          úvod skladby -oslava, vzývanie


          žena tu nie je jednoznačne definovaná -má veľa podôb


          sila ženy -je jadro všetkého -dáva základ všetkému


          jediný, kto zachová ženskú krásu je básnik (umelec)


          bez interpunkcie: aby každý mohol text načítať podľa svojho citu


          alexandrín

                 iii.       Vzťah k téze


          oslava ženy, jej inšpirujúcej krásy, zvodnosti, neresti, hriechu, bolestného roditeľstva, radostného a trpiaceho materstva, súcitu, zloby


          typy žien


          oslavovaná žena -prvá žena (základ)- Eva


          zvodkyňa-


          neverná milenka -zvodná pre všetkých


          erotická žena -vzrušujúca -nerestnica, pobehlica


          kráľovná, veliteľka


          naivná zraniteľná žena -avšak len klamlivo -nerestnica, koketa


          matka -ochrankyňa


          vlastnosti ženy


          podržia človeka -muža „Ste ako piliere nádherných katedrál ste ako liany prší z vás kvet i semä k hriechu i k modlitbe kľaká k vám mužské plemä“


          kvôli mužovi trpí- ubližujú bezbrannej


          schopnosť podriaďovať si iných – je silná a rozhodná; avšak tajomná a nemilosrdná „Váš meč je dvojsečný a nemôžete za to“ „Chcem umrieť umrieť chcem muč ma len muč ma muč“


          vie veľa dať -ale i veľa vziať


          patrí všetkým, ale i nikomu


          vzrušujúca a zvodná -privádza muža k šialenstvu -je krutá a krásna „a vaša blúzka vzdutá na deväť gombičiek sa prosto zapína Tak krása klenie sa vražedne nevinná“


          vynikne v kontraste s mužom „chlap i keď splesnivie ako kôl v starom plote / má ešte vždycky má má podiel na živote…/ No žena pane môj stráca sa ako sneh / ak raz len zblúdila v riečisku márnych nieh.“


          schopná priviesť na svet ďalší život: „raz ona oťažie tak ako vinica / a potom blažený budeš sa na ňu dívať.“


          Eva dala prvé poznanie -jablko- žena je tá, ktorá učí, dáva poznanie -záruka pokroku


          vie pokoriť svet, muža


          prekoná i smrť „tá krehučká je smrti nepriateľ“


          básnik vidí svet cez ženu, snaží sa poukázať na krásu, plasticitu a vlastnosti sveta


          z ničoho ju neobviňuje „Však za to nemôže nie nemôže byť iná jej je to zásluha ale nie jej vina“